Steget Göteborg

Slättadammsgatan 2
417 27 GÖTEBORG

Tel: 031 - 22 00 05
Tel: 031 - 22 00 06
Fax: 031 - 22 00 15


Samarbetspartners:

Välkommen till Steget i Göteborg!

Steget är ett alternativboende som vänder sig till människor med
psykossjukdom eller annan allvarlig psykisk störning/sjukdom.

Målsättning

Målen är individuella för varje boende på Steget. Det primära målet
är att uppnå en förbättrad psykisk hälsa och ökad självtillit. Vistelsen
på Steget skall ge möjlighet  till psykisk och social rehabilitering,
syftande till självständigt boende.


© Copyright Steget.nu 2008