Steget Göteborg

Slättadammsgatan 2
417 27 GÖTEBORG

Tel: 031 - 22 00 05
Tel: 031 - 22 00 06
Fax: 031 - 22 00 15


Samarbetspartners:

Verksamhetsidé


Att arbeta med målinriktat utifrån en miljöterapeutisk modell, där fokusering sker på kontaktmannaskap och relationsbehandling.

 

 

 


© Copyright Steget.nu 2008